We hebben allemaal gehoord over gebouwen die worden aangedreven door zonne-of windenergie, maar een gebouw aangedreven door algen? Splitterwerk Architects heeft zo’n structuur ontworpen, genaamd BIQ, en het is de eerste in zijn soort. Het gebouw is bedekt met een bio-adaptieve façade van microalgen en is ontworpen voor de Internationale Bouwbeurs in Hamburg die deze maand zal openen.

 
Om de algen gevel te creëren, wordt het gebouw bedekt met bio-reactieve lamellen die de algen omsluiten. Deze lamellen zorgen ervoor dat de algen overleven en laten ze sneller groeien dan ze normaal doen, terwijl ze ook voor schaduw zorgen in het interieur van het gebouw. Daarnaast houden de bioreactoren de warmte-energie vast die door de algen wordt gecreeerd en die kan vervolgens worden geoogst en gebruikt voor het elektriciteitsnet. Zodra de bouw is voltooid, zal het worden beoordeeld door wetenschappers en ingenieurs om toekomstig onderzoek en aanpassing voor toekomstige bouwprojecten mogelijk te maken.

 
Het project is een samenwerking tussen Spitterwerk Architecten, Strategic Science Consult uit Duitsland, ARUP en Colt International, die verantwoordelijk zijn voor het lamel ontwerp. Simon O’Hea, Director bij Colt,: “Het was zeer uitdagend om bij dit project te worden betrokken. We hebben veel werk gestoken in het voldoen aan de technische uitdagingen en we kunnen nu op commerciële schaal levende algen gebruiken als een slim materiaal om duurzame energie te leveren. Groener dan dit kan niet. ”

Algae-Powered-House-Biofacade-Splitterwerk-ARUP-Colt-International-SCC-Green-Power-537x397

Read more: World’s First Algae-Powered Building by Splitterwerk Architects Opens This Month in Germany | Inhabitat – Sustainable Design Innovation, Eco Architecture, Green Building

 

 

 

We’ve all heard about buildings powered by solar or wind energy, but an algae-powered building? Splitterwerk Architects have designed just such a structure, dubbed BIQ, which will be the very first of its kind. Covered with a bio-adaptive façade of microalgae, the distinctive building has been designed for the International Building Exhibition in Hamburg and is slated to open this month!

To create the algae façade, the building is covered in bio-reactive louvers that enclose the algae. These louvers allow the algae to survive and grow faster than they would otherwise while also providing shade for the interior of the building. Additionally, the bio-reactors trap the heat energy created by the algae, which can then be harvested and used to power the building. Once the building is completed, it will be evaluated by scientists and engineers to allow for future research and adaptation for future building projects.

The project is a collaboration between Spitterwerk Architects, Strategic Science Consult of GermanyARUP and Colt International, who are responsible for the louver design. According to Simon O’Hea, Director at Colt, “It’s been a very rewarding scheme to be involved in. We have put a lot of work into meeting the technical challenges and we now have a commercial-scale, effective solution that uses live algae as a smart material to deliver renewable energy. You can’t get greener than that.”

Algae-Powered-House-Biofacade-Splitterwerk-ARUP-Colt-International-SCC-Green-Power-537x397

Read more: World’s First Algae-Powered Building by Splitterwerk Architects Opens This Month in Germany | Inhabitat – Sustainable Design Innovation, Eco Architecture, Green Building