In één van ‘s werelds dichtst bevolkte landen heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar lang volgde een aantal filmteams de vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde paarden van Europa. Het resultaat is een natuurfilm zoals die nog nooit eerder in Nederland is gemaakt. De expressieve konikpaarden werpen hun veulens tussen de kalveren van de majestueuze edelherten en heckrunderen.

Een overvloed aan nieuw leven probeert met spectaculaire gevechten nieuwe territoria te veroveren. Het is een plek die in de lente en zomer een paradijs vormt, maar in de winter een grimmig landschap. Er is minder voedsel waardoor de bewoners van de graslanden en moerassen keuzes moeten maken die van levensbelang zijn. De Nieuwe Wildernis is een natuurspektakel voor het hele gezin. De ‘circle of life’ of ‘kringloop van het leven’ in de Oostvaardersplassen wordt schitterend in beeld gebracht. Soms aangrijpend maar ook humoristisch en vertederend.

The documentary is about a truly unique and wild piece of nature in the second dense

 

In one of the world’s most populous country has developed a nature reserve of international stature : Oostvaardersplassen . Here nature determines the rhythm . For two years, followed by a number of film teams foxes , geese , kingfishers , deer and the largest herd of wild horses in Europe. The result is a nature film like that has never been made ​​. Earlier in Netherlands The expressive Konik horses shed their foals between the calves of the majestic red deer and Heck cattle .
An abundance of new life trying to conquer . New territories with spectacular battles It is a place in the spring and summer is a paradise , but in the winter a stark landscape . There is less food so that the inhabitants of the grasslands and swamps must make vital choices. The New Wilderness is a natural spectacle for the whole family . The ” circle of life” or ” circle of life ” in the Oostvaardersplassen beautifully portrayed. Sometimes poignant but humorous and endearing