Dit is een geweldige video van arts Dr Glidden over de noodzaak van een goede vitamine suppletie voor het lichaam. Hij spreekt ook over biobeschikbaarheid en hoe vitaminen moeten worden gecombineerd en in welke hoeveelheden ze optimaal door het lichaam kunnen worden benut.

This is a great video by Dr. Glidden on how necessary proper vitamin supplementation is for the body. He also speak of Bioavailability and how vitamins need to be mixed in the proper amounts to be fully utilized by the body. Beyond Tangy Tangerine is the best vitamin supplement in the world. For more info please visit www.gotangy.com